Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Adama Mickiewicza
Duplikat Legitymacji

Formalności związane z wystawieniem duplikatu legitymacji szkolnej

W sekretariacie szkoły należy złożyć:

Szkoła Podstawowa nr 1
Plac Wazów 1
78-400 Szczecinek
Bałtycki Bank Spółdzielczy 67 8566 1042 0001 2579 2000 0003
z dopiskiem - za legalizację dokumentu