Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Adama Mickiewicza
Wychowawcy klas

Lp.

Klasa

Imię i nazwisko wychowawcy

Imię i nazwisko wychowawcy wspomagającego

1.

klasa "0"

Katarzyna Grynkiewicz

-

2.

klasa Ia

Ewa Leśniewska

-

3.

klasa Ib

Helena Szynkiewicz

-

4.

klasa Ic

Lucyna Dajnowicz

-

5.

klasa IIa

Ela Łuczejko

-

6.

klasa IIb

Barbar Kuśpit

-

7.

klasa III a

Małgorzata Sobczak

-

8.

klasa III b

Magdalena Kosicka

-

9.

klasa III c

Mirosława Woynicz

-

10.

klasa III d

Danuta Dudzińska

-

11.

klasa IIIe

Karolina Fornal

-

12.

klasa IV a

Anna Mikołajczak

Alicja Jankowska

13.

klasa IV b

Jolanta Bednarska

Jadwiga Nowak

14.

klasa IV c

Justyna Pieczyńska

Lucyna Dajnowicz

15.

klasa IV d

Aleksandra Ornoch

Maria Misiąg

16.

klasa IV e

Małgorzata Marciniak

Marzena Zyśko

17.

klasa IV s

Jacek Brynkiewicz

Temur Bałakari

18.

klasa V a

Beata Urbanowicz

Beata Balcer

20.

klasa V b

Ewelina Łunkiewicz- Meszka

Elżbieta Łuczejko

21.

klasa V s

Kinga Krysiak

Agnieszka Leboda

22.

klasa VI a

Maria Kozub

Bożena Szabłowska

23.

klasa VI b

Dorota Charęza

Teresa Dybowska

24.

klasa VI c

Jolanta Hrehorowicz

Małgorzata Brynkiewicz

25.

klasa VI s

Marcin Pieńkowski

Alicja Kłusek

26.

klasa VII a

Danuta Więcek

Anna Szydlak

27.

klasa VII b

Dorota Wiechowska

Beata Słaby

28.

klasa VII c

Magdalena Kaczmarek

Sylwia Mironowicz

29.

klasa VII s

Beata Wełk

Bogusława Bukowska