Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Adama Mickiewicza
Zapisy do I klasy

"DZIECKO POWINNO OTRZYMAĆ WYKSZTAŁCENIE, KTÓRE ROZWINIE JEGO OGÓLNĄ KULTURĘ I ZAPEWNI RÓWNE SZANSE ROZWOJU ZDOLNOŚCI, KSZTAŁTOWANIE SAMODZIELNYCH SĄDÓW, POCZUCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MORALNEJ I SPOŁECZNEJ I POZWOLI MU STAĆ SIĘ UŻYTECZNYM CZŁONKIEM SPOŁECZEŃSTWA"

fragment z programu Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczecinku


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W SZCZECINKU
NAJSTARSZA PLACÓWKA OŚWIATOWA W SZCZECINKU – DZIAŁAMY 69 LAT
POSIADAMY TYTUŁ „ SZKOŁY Z KLASĄ”
OGŁASZA

zapisy do klasy "I" w roku szkolnym 2015/2016


OFERUJEMY

POSIADAMY

PONADTO

Zapisy przyjmuje sekretariat szkoły czynny codziennie w godz. 8.00 – 15.00
Zapisy dokonywane są na podstawie dokumentów stwierdzających dane dziecka

ZAPRASZAMY