Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Adama Mickiewicza
Wskazówki dla rodziców

Wskazówki dotyczące uczenia się języków obcych

Każdy z nas uczył się jednego lub dwóch języków obcych na różnym etapie edukacyjnym. Nie wszyscy jednak władają biegle językami obcymi. To wciąż jest problem. Idealnie byłoby uczyć się w warunkach naturalnych. Nauka języka w szkole to niestety warunki sztuczne. Nie znaczy to, że nie można nauczyć się języka obcego.

Idealnie byłoby połączyć warunki szkolne z nauką języka w domu. Jest to o tyle ważne, że z językiem obcym trzeba mieć re gularny, codzienny kontakt. To może być 15 minut, pół godziny lub godzina dziennie.

To trochę tak jak małe dziecko, które się rodzi. Nie mówi, ale słucha i obserwuje. Mijają miesiące, rok czasem dwa lata i dziecko zaczyna mówić pojedyncze słowa, krótkie zdania, czasem niewyraźnie, niegramatycznie. Z czasem są to dłuższe zdania, dłuższe wypowiedzi. Dzieci codziennie uczą się języka ojczystego, poznają nowe wyrażenia, zwroty.

My dorośli posługujemy się biegle językiem ojczystym, ale powiedzmy sobie szczerze, czy zawsze rozumiemy co mówią bardzo młodzi ludzie, kiedy posługują się swoim językiem, slangiem itd. Albo, czy zawsze rozumiemy o co chodzi w rozprawie filozoficznej, którą właśnie czytamy? Ludzie z poszczególnych branży mają swój język, żargon – np. lekarze, prawnicy itd. A uczymy się języka ojczystego codziennie przez całe życie.

Podobnie jest z językiem obcym. Niektórzy metodycy twierdzą iż, żeby płynnie posługiwać się językiem obcym trzeba uczyć się go godzinę dziennie mniej więcej przez 10 lat. Oczywiście od reguły są wyjątki. Ogromne znaczenie ma systematyczność i codzienny kontakt z językiem, motywacja i predyspozycje językowe. Istotne są też powtórki. Dzieci bardzo szybko się uczą. To jest ich zaleta i trzeba to wykorzystać, ale też szybko zapominają. Musimy więc co jakiś czas utrwalać materiał.

Czytaj dalej


Wskazówki dotyczące uczenia się historii

Kilka ćwiczeń na koncentrację uwagi

Uczeń wie i umie dobrze to wszystko, co zrobił źle – po prostu nie skoncentrował uwagi na pracy).

  • wieczorem, leżąc w łóżku uczeń stara się przypomnieć sobie, co robił danego dnia rano lub po południu o określonej porze. Może to być na początku wycinek 15 - minutowy, wszystkie czynności jednak muszą być przypominane bardzo dokładnie i w odpowiedniej kolejności. Należy powtarzać ćwiczenie kilka razy w tygodniu.
  • w treningu koncentracji uwagi pomaga też uważne wpatrywanie się w jeden niewielki punkt (nie TV i komputer ale np.: klamka w drzwiach, ołówek na pustym stole). Wbrew pozorom, nie jest to ćwiczenie łatwe i należy je zaczynać od 1-2 minut. Powtarzając ćwiczenie przedłuża się stopniowo czas, nie należy jednak przekraczać 10-15 minut.

Przy wykonywaniu tych ćwiczeń kilka razy w tygodniu pierwsze rezultaty powinny być dostrzegalne już po upływie miesiąca – dziecku łatwiej będzie kierować własną uwagą.

Czytaj dalej


Wskazówki dotyczące uczenia się matematyki
  1. Zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ćwiczenia, podręcznik, zeszyt przedmiotowy oraz potrzebne przybory szkolne (linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel) od pierwszego dnia nauki, aby mogło ono w pełni uczestniczyć w zajęciach.
  2. Zapoznać się z kontraktem oraz wymaganiami edukacyjnymi z matematyki.
  3. Rozwijać zainteresowanie matematyką wykorzystując różne źródła informacji ( Internet, płyty CD, programy komputerowe).
  4. Doskonalić technikę pamięciowego liczenia, zwłaszcza codziennie powtarzać tabliczkę mnożenia i dzielenia w zakresie 100, aż do biegłego jej opanowania.

Czytaj dalej