Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Adama Mickiewicza
Świetlica

Świetlica szkolna jest czynna

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 6.40 do 16.30


Opiekę nad uczniami sprawują panie

mgr Aneta Padewska, mgr Anna Reimus


Świetlica szkolna - podstawowe informacje

Świetlica pełni funkcję opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczną.

 Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych.Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce. Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.


Czytaj więcej

KODEKS WYCHOWANKA ŚWIETLICY- Otwórz plik pdf -


PLAN PRACY ŚWIETLICY- Otwórz plik pdf -


ROK SZKOLNY 2017 / 2018

ROK SZKOLNY 2016 / 2017

ROK SZKOLNY 2015 / 2016

ROK SZKOLNY 2014 / 2015

ROK SZKOLNY 2013 /2014