Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Adama Mickiewicza
Hymn i historia szkoły

Muzyka: J. Braun
Słowa: autor nieznany
Rok powstania: lata siedemdziesiąte

DZIEŃ BŁĘKITNY ŻEGLUJE PO NIEBIE
IDZIE SŁOŃCE DROGĄ SWĄ.
TWOJA ZIEMIA CHCE LICZYĆ NA CIEBIE.
PRZECIEŻ ROSŁEŚ RAZEM Z NIĄ.

KRAJ PIĘKNIEJE, W KTÓRĄ SPOJRZEĆ STRONĘ.
KWITNĄ KWIATY BIAŁE I CZERWONE.
A DOKOŁA - JAK POLSKA SZEROKA.
PŁONĄ OGNIE MŁODYCH SERC.


1310 

 Już książę Warcisław IV zastanawiał się ...

   1926 - 27

Wybudowano gmach szkolny z przeznaczeniem na szkołę powszechną. Budynek szkolny został zbudowany z pieniędzy fundacji założonej na cześć pedagoga i reformatora szkolnictwa, żyjącego w latach 1746-1827 Heinricha Pestalozziego. On został też patronem szkoły.

JOHAN HEINRICH PESTALOZZI - szwajcarski pedagog i pisarz, twórca nowożytnego systemu i metody nauczania początkowego, zwany był ojcem szkoły ludowej. zakładał i prowadził szkoły oraz zakłady wychowawcze dla sierot i dzieci opuszczonych. Był zwolennikiem poglądu, że praca wychowawcza musi być dostosowana do spontanicznego rozwoju człowieka. Dużą wagę przywiązywał do kształcenia umysłowego, które miało rozwijać zdolności poznawcze dziecka i wprowadzać je na drogę samodzielnego myślenia.

   1944

Pod koniec II wojny światowej w szkole powstał lazaret - szpital dla żołnierzy, a uczniów przeniesiono do szkoły powszechnej przy ulicy 1 maja.

1 IX 1945 

Pierwszy dzwonek w polskiej szkole powitał 260 uczniów podzielonych na pięć poziomów. najstarszy uczeń miał 19 lat. Od października 1945 r. w budynku mieściło się państwowe gimnazjum koedukacyjne oraz Państwowy Urząd Repatriacyjny

  1957

Szkoła otrzymuje imię Adama Mickiewicza oraz sztandar szkolny. Przed budynkiem na Placu Wazów zasadzono dąb o imieniu ADAŚ. jednak pierwszy dąb nie przyjął się i trzeba było jeszcze raz zasadzić drzewo. na frontonie budynku umieszczono okolicznościową tablicę (dziś na parterze obok sekretariatu szkoły)

1962

Pani Eugenia Szczęśniak zakłada szkolny chór, który później przyjmuje nazwę CANTABILE. W przyszłości chór zdobył wiele wyróżnień i czołowych miejsc w ogólnopolskich przeglądach chórów.

1975 

Po raz pierwszy w szkole odbywa się uroczystość pasowania pierwszoklasistów. Zwyczaj ten zachował się do dnia dzisiejszego i zawsze obchodzony jest bardzo uroczyście.

1979 

Szkoła otrzymuje status Szkoły Sportowej. Do dziś w gablotach na I piętrze możemy oglądać liczne puchary zdobyte przez uczniów. Przez wiele lat rywalizując w ramach Koszalińskiej Olimpiady Młodzieży byliśmy najlepszą szkołą w województwie.

26 XI 1983

Na I piętrze szkoły na ścianie widnieje portret patrona Adama Mickiewicza. Uroczystość odsłonięcia obrazu miała miejsce 26 XI 1983r.

  1984

Szkolny Szczep Harcerski im. Szarych Szeregów otrzymał sztandar, co stanowi ogromne wyróżnienie. Do dziś można go oglądać w gablocie na I piętrze, obok sztandaru szkoły.

1993 

W październiku ukazał się pierwszy numer szkolnej gazety ADAŚ. Gazeta ukazuje się systematycznie do dnia dzisiejszego. Przez redakcyjne progi przewinęło się wielu uczniów, którzy wprowadzili stałe rubryki.

1997

To szczęśliwy rok! SP nr 1 otwiera Wojewódzki Ranking Przedmiotowy, co oznacza, że jesteśmy najlepszą szkołą podstawową w województwie koszalińskim.

1998

W zaciętej rywalizacji dobrnęliśmy aż do centralnego finału telewizyjnego turnieju wiedzy i sprawności "Siódme poty". Pokonaliśmy najpierw szczecineckie szkoły a potem wygraliśmy rywalizację w rejonie i województwie. Finał miedzywojewódzki zaowocował drugim miejscem.

2000

W tym roku mury szkolne opuścił ostatni rocznik klas VIII. Zgodnie z reformą oświaty nasza szkoła stała się 6-letnią szkołą podstawową. W XI uroczyście świętowaliśmy obchody 55-lecia naszej szkoły.

2002-2003

We wrześniu 2002 roku przystąpiliśmy do akcji Gazety Wyborczej i CEO, przez cały rok szkolny realizowaliśmy zadania i w październiku 2003 otrzymaliśmy zaszczytny tytuł "SZKOŁA Z KLASĄ".

2003

Zajęliśmy drugie miejsce w rankingu najlepszych szkół podstawowych w województwie zachodniopomorskim.

2008-2009

Procedura ubiegania się o nadanie Orderu Uśmiechu przyjaciółce naszej szkoły Corry Elzackkers.

2009

Mamy 5 laureatów konkursów przedmiotowych - najwięcej w szkołach podstawowych w województwie zachodniopomorskim.

2011

Przy naszej szkole został wybudowany parking samochodowy.

2011/2012

Inauguracja

wakacje 2012

Został zburzony bunkier przy placu Naszej Szkoły.

2013

Najwyższy wynik ze sprawdzianu klsa szóstych.