Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Adama Mickiewicza

Dzieci do zerówki uczęszczają

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7.45 do 13.00


Opiekę nad uczniami sprawuje pani

Katarzyna Grynkiewicz


Zajęcia edukacyjne klasy "0" w roku szkolnym 2017/2018 odbywają się w sali nr 6 i są prowadzone przez p.Katarzynę Grynkiewicz. Dzieci uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez wychowawę oraz w zajęciach dodatkowych takich jak: rytmika, religia, j. angielski . Najmłodsi uczniowie biorą również czynny udział w imprezach i uroczystościach organizowanych na terenie szkoły.

Ramowy plan dnia

7.45- 8.30 - Schodzenie się dzieci

8.30- 8.45 - Ćwiczenia poranne

8.45- 9.10 - Czynności porządkowe

9.10- 10.00 - Zajęcia dydaktyczne

10.00-10.30 - Czynności porządkowe

10.30-11.00 - Śniadanie

11.00-12.00 - Zabawy ruchowe

12.00-12.50 - Swobodne zabawy

12.50-13.00 - Zakończenie zajęć

ROK SZKOLNY 2017 / 2018

ROK SZKOLNY 2016 / 2017

ROK SZKOLNY 2015 / 2016