Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Adama Mickiewicza

SZKOLNE KOŁO LOP "STOKROTKA"Liga Ochrony Przyrody to ogólnopolskie stowarzyszenie, którego celem jest w szerokim znaczeniu ochrona przyrody.

Jest ogranizacją użytku publicznego i jednocześnie najstarszą organizacją ekologiczną w kraju.

Została założona 9 stycznia 1920 roku. Godłem jest żubr z nazwą organizacji.

Obecnym prezesem Zarządu Głównego LOP jest dr inż. Ryszard Kapuściński.Cele LOP

• prowadzenie działalności edukacyjnej w celu kształtowania stosunku społeczeństwa do środowiska przyrodniczego,

• popularyzowanie wiedzy o przyrodzie i ochronie przyrody,

• zachęcanie do podejmowania i wykonywania społecznie prac na rzecz środowiska przyrodniczego oraz organizowania takich prac,

• inicjowanie oraz inspirowanie działań na rzecz środowiska przyrodniczego,

• czuwanie nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody oraz interweniowanie w przypadkach jego naruszenia.Metody działania

• edukacja społeczeństwa, szczególnie dzieci i młodzieży w sferze ochrony przyrody i świadomości ekologicznej,

• działalność wydawnicza,

• działalność popularyzatorska,

• działania interwencyjne,

• lobbing na rzecz ochrony przyrody i środowiska,

• współpraca z administracją rządową i samorządową.

W naszej szkole – Szkolne Koło LOP „Stokrotka” od 1985 roku prowadzone jest przez Panią Elżbietę Więcek. Koło skupia miłośników przyrody z klas IV, V i VI. W roku szkolnym 2013/2014 liderami była młodzież z klasy V a w osobach: Laura Miller, Małgorzata Wilczyńska,Michał Lopko i Wojciech Błażejewicz.


Koło „Stokrotka” inicjuje, organizuje i przeprowadza konkursy plastyczne, fotograficzne i literackie powiązane z zagadnieniami przyrodniczymi. Prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną poprzez różne wystawy okolicznościowe, pogadanki, spotkania, prelekcje i wycieczki. Zaprasza ciekawych ludzi do prezentacji swoich zamiłowań i działalności przyrodniczej.

Młodzież należąca do koła pielęgnuje rośliny doniczkowe w budynku szkolnym oraz dba o tereny zielone wokół szkoły. Organizuje akcje , zbiórki karmy i akcesoriów dla zwierząt – psów i kotów na rzecz naszego schroniska. Bierze udział we wszelkich imprezach i konkursach organizowanych przez SAPiK, Urząd Miasta i Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych i Nadleśnictwo. Corocznie bierze udział w akcji „Sprzątanie Świata – Polska” i celebruje inne ważne święta i dni ekologiczne, np. Dni Ochrony Przyrody, Światowy Tydzień Zwierząt, Dzień bez Futra Naturalnego, Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt, Dzień bez Samochodu, Światowy Dzień Zwierząt, Dzień Ziemi, Dni Lasu i Zadrzewień, Tydzień Czystości Wód, Dzień Bałtyku, Międzynarodowy Dzień Turystyki, Dzień Ligi Ochrony Przyrody, Święto Polskiej Niezapominajki, Dni Lasu, Światowy Dzień Ochrony Środowiska itp. Niektóre przykłady naszej działalności ujęte w fotoobiektywie:


Zachęcamy wszystkich do działalności na rzecz ochrony przyrody polskiej każdgo dnia, nie tylko od święta.


„OCHRONA PRZYRODY TO SŁUŻBA DLA NARODU, SŁUŻBA DLA CAŁEJ LUDZKOŚCI.”